O nas

Z przyjemnością informujemy, że 30.03.2017 roku w KRS pod numerem 0000671437 zostało zarejestrowane.

Gorzowskie Stowarzyszenie
Wsparcia Opiekunów i Osób z Chorobą Alzheimera i Chorobami Pokrewnymi.

Jego główne cele to:
1. Udzielanie wszechstronnej pomocy i wsparcia osobom z chorobą Alzheimera i chorobami pokrewnymi oraz opiekunom i rodzinom.
2. Popularyzacja wiedzy o chorobie Alzheimera i chorobach pokrewnych wśród chorych, ich opiekunów i rodzin oraz społeczeństwa.
3. Promowanie nowych kierunków diagnostyki i rozwiązań terapeutycznych w chorobie Alzheimera i chorobach pokrewnych.

Stowarzyszenie nadal jest w fazie organizacji. Poszukujemy kolejnych członków i osób chętnych do współpracy. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Gorzo- wie przy ul. Przemysłowej 53.

Nasz numer kontaktowy: 796 119 066

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Prezes Stowarzyszenia
Barbara Steblin-Kamińska