Wrzesień – Światowy Miesiąc Choroby Alzheimera

Wrzesień – Światowy Miesiąc Choroby Alzheimera zapoczątkowany w 2012 roku, to międzynarodowa kampania organizowana co roku we wrześniu przez ADI, federację pozarządowych organizacji alzheimerowskich. Jej celem jest podnoszenie świadomości społecznej i walka ze stygmatyzacją osób zmagających się z objawami otępienia/demencji. Światowy Dzień Choroby Alzheimera obchodzony jest 21 września. Otępienie/demencja to wspólna nazwa dla określenia postępujących […]

Alzheimer, czy wiesz że ..

1 Gorzów Wlkp., październik 2018 r. GORZOWSKIE STOWARZYSZENIE WSPARCIA OPIEKUNÓW I OSÓB Z CHOROBĄ ALZHEIMERA I CHOROBAMI POKREWNYMI Alicja Sikora, psycholog Alzheimer – czy wiesz, że…. Nie jest moim zamiarem przedstawienie pełnej i usystematyzowanej wiedzy na temat tej choroby czy innych chorób przebiegajacych ze zmianami otępiennymi. Chcę skupić się na dwu wątkach, które rzadko są […]