Wrzesień – Światowy Miesiąc Choroby Alzheimera

Wrzesień – Światowy Miesiąc Choroby Alzheimera zapoczątkowany w 2012 roku, to międzynarodowa kampania organizowana co roku we wrześniu przez ADI, federację pozarządowych organizacji alzheimerowskich. Jej celem jest podnoszenie świadomości społecznej i walka ze stygmatyzacją osób zmagających się z objawami otępienia/demencji.

Światowy Dzień Choroby Alzheimera obchodzony jest 21 września.

Otępienie/demencja to wspólna nazwa dla określenia postępujących zmian w mózgu, które mają negatywny wpływ na zapamiętywanie, myślenie, zachowanie i emocje.
Najczęściej występującymi rodzajami otępienia/demencji są choroba Alzheimera i otępienie naczyniowe odpowiadające za 90% przypadków otępienia.
Objawy otępienia mogą polegać na:
utracie pamięci,
trudności w znajdowaniu odpowiednich słów lub rozumieniu, co inne osoby mówi
kłopotu,
zmianach osobowości i nastroju.

Obecnie uznaje się demencję/otępienie za jeden z najpoważniejszych kryzysów XXI wieku. W Polsce żyje ponad 500 tysięcy rodzin zmagających się z opieką nad chorymi, u których rozpoznano objawy otępienia.
Chorym i ich bliskim można pomóc, jeśli zrozumie się ich szczególne potrzeby.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM STOWARZYSZENIEM.

Skomentuj