INFORMACJA

Zarząd Stowarzyszenia informuje o podjęciu działań zmierzających do zamknięcia działalności Stowarzyszenia.

Uchwała w tej sprawie zostanie podjęta w najbliższym czasie, na walnym zebraniu członków Stowarzyszenia.

Skomentuj