Harmonogram spotkań w październiku 2020

Zapraszamy na spotkania w październiku: 7.10.2020 r.  godz. 11.00 – 12.00 dyżur, 14.10.2020 r.  godz. 17.00 – 18.00 spotkanie z psychologiem p. Aliną Sikorą oraz psychiatrą p. Lidią Wywiał, w ramach zajęć grupy wsparcia opiekunów osób chorych, 21.10.2020 r.   godz. 11.00 – 12.00 dyżur, 28.10.2020 r.  godz. 17.00 – 18.00 dyżur.

Wrzesień – Światowy Miesiąc Choroby Alzheimera

Wrzesień – Światowy Miesiąc Choroby Alzheimera zapoczątkowany w 2012 roku, to międzynarodowa kampania organizowana co roku we wrześniu przez ADI, federację pozarządowych organizacji alzheimerowskich. Jej celem jest podnoszenie świadomości społecznej i walka ze stygmatyzacją osób zmagających się z objawami otępienia/demencji. Światowy Dzień Choroby Alzheimera obchodzony jest 21 września. Otępienie/demencja to wspólna nazwa dla określenia postępujących […]